Min profil

VÅR AKTSOMHETSVURDERING FOR OLIVENLUNDEN 1830

Olivenlunden 1830 (Olivenlunden AS, org.nr. 984 058 799) er en gastronomisk spesialforretning for olivenolje, balsamico og kulinariske produkter fra Middelhavet. Som den enerådende olivenoljespesialisten gjennom mer enn 20 år, har vi opparbeidet oss en unik kompetanse, og vi jobber hver dag med å fremme den mediteranske matkulturen i Norge.

Olivenlunden 1830 består av 14 butikker og 55 årsverk – hvor funksjonene er fordelt på hovedkontor, lager og i butikk. Olivenlunden 1830 er heleid av det franske selskapet Maison Bremond 1830, som er et handelshus med opprinnelse i Aix-en-Provence. Siden 1830 har de solgt olivenolje, balsamico og kulinariske delikatesser, og helt sentralt står visjonen om å videreføre den ekte formidlingen av tradisjonsrike produkter og produksjonsmetoder, samt den lokale matkulturen med utgangspunkt i Provence.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som hensikt å sikre anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden, og pålegger virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs modell for aktsomhetsvurderinger. Det betyr at vi må identifisere, prioritere, forebygge og håndtere negative virkninger på miljø og mennesker i våre verdikjeder. Åpenhetsloven krever at vi gir innsyn i dette arbeidet til alle som etterspør dette, og vi vil på denne landingssiden gi en status på arbeidet.

Hvordan jobber Olivenlunden 1830 med aktsomhetsvurderinger?

Gjennom vårt virke og utvalgte leverandører påvirker vi arbeidere og lokalmiljø, spesielt i landene rundt Middelhavet (Frankrike, Italia og Spania). Vi følger opp at alle våre leverandører etterlever våre etiske retningslinjer, og ved å velge gode leverandører og stille tydelige krav kan vi påvirke positivt i de områdene hvor vi bedriver virksomhet.

Vi har i arbeidet med aktsomhetsvurderingen jobbet med en risikokartlegging av vår virksomhet, med fokus på å kvalitetssikre alle våre leverandører, både direkte og indirekte gjennom vårt moderselskap Maison Brémond 1830.

Vi har jobbet aktivt med evaluering og oppfølging av alle våre leverandører, gjennom oppdaterte retningslinjer som alle våre leverandører er pliktige til å følge (Supplier Code of Conduct).

Vi har ikke funnet brudd på våre rutiner og retningslinjer i arbeidet med aktsomhetsvurderinger for Olivenlunden 1830.

Hvordan få tilgang til mer informasjon om Olivenlunden 1830 sin aktsomhetsvurdering?