Min profil

06 1200X700 OPPRINNELSE KARUSELLBILDE bie

Act for Planet

Act for Planet er en ideell organisasjon som har som mål å beskytte biologisk mangfold i Provence, samt bekjempe 3 av vår tids aller største utfordringer:

  1. Redusere mengden av ikke resirkulerbart avfall som forurenser jorda og havet.
    Ved å eliminere ikke resirkulerbart materiale fra vår emballasje bidrar vi til renere hav og renere jord.
  2. Delta i kampen mot global oppvarming.
    Ved å redusere vårt karbonavtrykk og støtte aktiv skogplanting. Plante trær er en effektiv metode for å redusere menneskeskapt CO2-utslipp.
  3. Produksjon av sunn og naturlig mat.
    Klimaendringer fremmer ørkenspredning og reduserer vannressurser, utfordringen er å sikre fruktbar jord og vedlikehold av biologisk mangfold som er nødvendig for et balansert økosystem. Hver dag tar vi avgjørelser små og store som på en eller annen måte påvirker miljøet. Hver dag er det også mulig for hver og en av oss å foreta en endring som påvirker miljøet i positiv retning. En liten handling skaper ringvirkninger som kan gi positive resultater. Det er vårt ansvar å beskytte miljøet overfor fremtidige generasjoner.

I samarbeid med Act for Planet støtter vi birøkterne i Provence
Bier dør i et omfang vi ikke har sett tidligere, denne utviklingen skyldes blant annet bruk av kjemikalier og sprøytemidler i landbruket.

Vi er helt avhengig av bier på jorden, og birøkterne på sin side kjemper for å redde artene. Sammen med Act For Planet har vi i Olivenlunden1830 forpliktet oss til å støtte og involvere oss i dette. Vi støtter derfor i dag en ung provencalsk birøkter, Yannick Zeblah som har rundt 300 bikuber.

Vi har i år kjøpt 10 ekstra bikuber som vil være en del av birøkterens bikuber. Yannick vil forflytte disse så de sanker nektar fra rosmarin i Corbières-området og fra lavendel på Valensole-platået.